Politica de confidențialitate

1. Introducere

Confidențialitatea datelor dvs. contează pentru noi. Ne luăm foarte în serios responsabilitatea de a proteja datele personale pe care ni le furnizați. Această politică de confidențialitate, pe care o actualizăm din când în când, explică ce tipuri de date colectăm, în ce scopuri, modurile în care folosim și protejăm aceste date și drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

2. Operatorul datelor dvs.

COMEDY BOX S.R.L (în Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Strada Libertăţii, Nr. 4, Tarla 44, Parcela 337, Bloc M5, Etaj 6, Ap. 602, Judet Ilfov înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov sub nr. J23/7106/26.10.2023, având CUI 49011215) colectează şi prelucrează mai multe categorii de date personale ceea ce în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor, ne califică drept operator al acestor date cu caracter personal.​

3. Contextul legislativ

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati prin utilizarea site-ului nostru, a serviciilor noastre sau in legatura cu activitatea noastra, in acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

Pentru mai multe detalii privind continutul acestei norme juridice, va rugam sa accesati urmatorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

4. Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal

Am desemnat un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal pe care îl puteți contacta in legatura cu orice chestiune legată de prelucrarea datelor dvs., precum si pentru exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucram datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteți contacta responsabilul cu protectia datelor este: support@comedybox.ro

5. Aplicabilitate

Prezenta politică de confidentialitate se aplica tuturor persoanelor vizate de procesele de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de COMEDY BOX S.R.L, aceste persoane putand fi:

6. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate vor fi:

7. Cum colectăm și procesăm informațiile dvs. personale

7.1 Informații personale pe care ni le oferiti:

Putem colecta, stoca și utiliza următoarele tipuri de date personale:

A. Date colectate pe site-urile COMEDY BOX S.R.L.:

B. Date colectate în cadrul programelor/ emisiunilor /concursurilor/ promotiilor/ evenimentelor COMEDY BOX S.R.L.

C. Contacte profesionale

Ale reprezentanților legali, persoanelor de contact sau angajaților partenerilor, clienților, furnizorilor de servicii, colectate de COMEDY BOX S.R.L în desfășurarea obiectului de activitate. În concret, datele profesionale prelucrate sunt: nume, prenume, denumire funcție, număr de telefon, adresa de email.

D. Date cu caracter personal cuprinse în Curriculum Vitae

Depuse de candidați în considerarea anunturilor de recrutare ale COMEDY BOX S.R.L, precum și datele angajatilor Operatorului, inclusiv datele referitoare la datele referitoare la nume și prenume, adresa de domiciliu/reședința, data și locul nașterii, starea civilă, cod numeric personal, cetatenie, nationalitate, nivel de educație și experiență, statut ocupational, adresa de e-mail, număr de telefon și altele, potrivit cerințelor Legislației muncii.

E. Alte informații

Pe care ni le furnizati prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, inclusiv, dacă este cazul, chestionare completate anterior filmărilor sau interviuri telefonice, precum și orice alte date personale pe care ați ales sa ni le trimiteți.

7.2. Ce se intampla dacă nu ne dați datele dvs.

În funcție de datele și scopurile colectării, vă puteți bucura de acest site sau de o parte din serviciile oferite de Operator, fără a ne furniza datele dvs. personale sau consimtamantul dvs sau puteți sa introduceti numai cantitatea minima de informații. Cu toate acestea, unele informații personale sunt necesare pentru ca site-ul nostru sa va poată furniza serviciile pe care le-ati achizitionat sau le-ati solicitat și sa vă autentificati, astfel incat sa stim că sunteți dvs. și nu altcineva. Puteți gestiona datele comunicate de dvs. și vă puteți retrage oricand acordul exprimat pentru comunicarile comerciale.

8. Scopurile datelor dvs. cu caracter personal

Datele cu caracter personal transmise prin intermediul acestui site și/sau colectate prin alte mijloace conform art. 7.1 sau din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în aceasta Politica de confidentialitate. În funcție de relațiile pe care le avem sau dorim sa le avem cu dvs., putem folosi datele dvs. personale în următoarele scopuri:

Totodată, dacă sunteți vizitator al site-ului nostru, putem procesa prin cookie-uri si semnalizatoare web adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de referinta, durata vizitei, fisierele log, interacțiunile cu site-ul nostru web și cu campaniile noastre online, datele colectate automat despre dvs. sau dispozitivul dvs. în conformitate cu aceasta Politica de confidentialitate, informațiile pe care le-ați furnizat prin intermediul formularului de site sau serviciile achizitionate (valoarea, data, surse de date, note si remarci) pentru a efectua cercetări de marketing și pentru a analiza caracteristicile vizitatorilor acestui site, pentru a evalua impactul comunicarii noastre de marketing și pentru a o adapta la tendintele detectate, pentru a planifica viitoarele noastre activități de marketing, pentru a pregati analiza noastra de business, pentru a personaliza serviciile si comunicarile pentru dvs., pentru a orienta publicitatea sau pentru a oferi marketing direct a acelorasi sau a unor produse și servicii similare.

De asemenea, dacă sunteți abonatul nostru la newsletter, puteți primi materialele noastre de marketing, va putem procesa datele personale pe care ni le-ați furnizat pentru a distribui materiale promoționale, putem face anunturi despre adaugiri si modificări privind serviciile noastre, putem personaliza acest site si comunicarea noastra de marketing pentru dvs., va putem trimite notificări prin e-mail (de exemplu despre ofertele noastre), putem trimite buletine de știri și revistele noastre de e-mail (ne puteti informa în orice moment dacă nu mai sunteți interesat de aceste materiale) sau va putem trimite comunicari de marketing referitoare la activitatea noastra despre care credem ca ar putea fi de interes pentru dvs.

9. Temeiurile legale de prelucrare a datelor

 1. Executarea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR)
 2. Datele personale ale angajatilor, clientilor, potențialilor clienți, furnizori, colaboratori în baza contractelor privind cesiunea drepturilor de autor, parteneri și alții asemenea, pot fi procesate în scopul de a încheia, de a executa și de a finaliza un contract. În acest sens, prelucrarea este necesară:

  în ambele cazuri, inclusiv contracte la distanță încheiate online sau telefonic sau contractele de cesiune de drepturi de autor (chiar dacă nu sunt încheiate în formă scrisă) sau contractele reprezentate de regulamentele de participare la concursuri ori emisiuni concurs.

 3. Consimțământ (art.6 alin. (1) lit. a din GDPR) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal speciale, pentru profilare, pentru participarea la analize de piață/sondaje, pentru comunicarea cu persoana vizată în scopuri de marketing și/sau pentru transmiterea de invitații la alte emisiuni/ programe viitoare.
 4. Conformitatea cu obligațiile legale (art.6 alin. (1) lit. c din GDPR), dacă trebuie să respectăm o obligație legală prevăzute fie de legile aplicabile domeniului audiovizualului, fie specifica relaţiilor de muncă, contabilitate, audit, drepturi de autor și alte legi incidente în activitatea Operatorului.

Pentru anumite prelucrări realizate în scopuri jurnalistice, Operatorul își poate intemeia prelucrarea și pe îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public (temeiul prevăzut de art. 6 alin. (1) lit e din GDPR) si/sau prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către persoana vizată (temeiul prevăzut de art. 9 alin. (2) lit e din GDPR).

Interesul legitim (art.6 alin. (1) lit. f din GDPR) al COMEDY BOX S.R.L în legătură cu producţia și difuzarea producțiilor media și toate operațiunile conexe, respectiv:

În toate cazurile în care prelucrarea se va efectua în baza interesului nostru legitim în furnizarea serviciilor decurgând din domeniul nostru specific de activitate, Operatorul va analiza dacă dreptul la liberă exprimare, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare, prevalează asupra dreptului la imagine sau la viață private, in caz contrar, va înceta prelucrarea care lezeaza persoana vizată de aceste drepturi.

10. Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate

Nu dezvăluim datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră, cu excepția cazurilor descrise în această Politică sau în notificări separate furnizate în legătură cu anumite activități. Va putem partaja datele cu caracter personal în următoarele împrejurări și către următorii destinatari:

Cu excepția celor detaliate mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată niciuna dintre datele dvs. personale vreunui terţ fără a vă anunța, sau, dacă este cazul, fără a obține în prealabil consimțământul dvs.

11. Transferul datelor cu caracter personal

Informațiile pe care le colectăm de la dvs. vor fi prelucrate în Spațiul Economic European si pot ajunge și în afara Spațiului Economic European, în funcție de scopul prelucrării. COMEDY BOX S.R.L va aplica garanții adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale în timpul transferului și pentru a le utiliza numai în conformitate cu relația dvs. cu COMEDY BOX S.R.L și cu practicile descrise în această Politică de confidentialitate. Orice transfer de date se va efectua cu respectarea cerințelor de securitate la care sunt supuse procesările din cadrul Comunității Europene, a căror componență o reprezintă respectarea standardelor UE privind prelucrarea datelor personale, asigurând astfel îndeplinirea dezideratelor prevăzute de legislația în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

12. Drepturile dvs.

Regulamentul GDPR oferă anumite drepturi persoanelor vizate, după cum urmează:

 1. Dreptul la informare și de acces la datele dvs, ceea ce înseamnă că puteți solicita o confirmare din partea operatorului dacă prelucrează sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și în caz afirmativ, acces la datele respective, precum și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 2. Dreptul de intervenție asupra datelor, constand în posibilitatea de a obține la cerere și în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea, restrictionarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor inexacte, a datelor care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau atunci cand vă retrageti consimtamantul pe baza căruia are loc prelucrarea.
 3. Dreptul la rectificarea (corectarea) datelor dvs. personale prelucrate de noi dacă acestea sunt inexacte sau nu mai corespund realității.
 4. Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum: (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dvs., iar acesta a fost retras.
 5. Dreptul la restrictionarea prelucrării, presupune dreptul de a solicita încetarea prelucrării în anumite circumstanțe, precum: (i) dvs. contestati exactitatea datelor pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date și (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor, ceea ce înseamnă ca atunci cand este fezabil din punct de vedere tehnic,,vom putea - la cererea dvs.- sa va furnizam datele personale sau sa le transmitem direct unui alt operator. Dacă accesul nu poate fi furnizat într-un interval de timp rezonabil, va vom furniza o data la care informațiile vor fi transmise.
 7. Dreptul la opozitie vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia particulară în care vă aflați. Totodată aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele să fie prelucrate în scopuri comerciale sau de marketing direct efectuat de către Operator.
 8. Alte drepturi garantate de dispozițiile legale în materie:

În vederea exercitării drepturilor menționate mai sus, persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, semnata si datata, electronic, la adresa de email a responsabilului cu protectia datelor support@comedybox.ro. Persoana vizată va primi un răspuns în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună de zile de la primirea acesteia. În afară de drepturile menționate mai sus, persoanele vizate se vor putea adresa cu o plângere împotriva modului de prelucrare a datelor, direct către COMEDY BOX S.R.L, în care vor arăta solicitarea, motivul nemulţumirii sau/şi drepturile pe care le consideră că i-au fost încălcate sau vor putea transmite o plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) dar nu mai devreme de 30 zile de la înaintarea unei plângeri către Operator. Datele de contact ale Autoritatii Nationale de Protectie a Datelor cu caracter personal sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: București, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336

Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro

Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

13. Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale sunt stocate de către COMEDY BOX S.R.L pe serverele sale. Datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost primite sau atunci când solicitați ștergerea datelor, prin exercitarea dreptului de a fi uitat și COMEDY BOX S.R.L nu mai are obligația legală de a continua sa stocheze datele respective. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei secțiuni, vom păstra informații și documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:

14. Prelucrarea datelor minorilor

S.C. COMEDY BOX S.R.L acordă o importanță deosebita protectiei datelor cu caracter personal apartinand minorilor. Datele minorilor care au mai puţin de 16 ani, nu vor fi prelucrate în lipsa acordului obtinut în prealabil de la părinţi sau reprezentantul legal. În acest sens, SC. COMEDY BOX S.R.L își rezervă dreptul de a întreprinde măsuri rezonabile pentru a verifica daca persoana a implinit varsta minima necesara pentru a isi exprima propriul consimtamant sau pentru verificarea faptului dacă persoana care exprima consimtamantul în numele minorului este titularul răspunderii părintești.

15. Securitatea datelor personale

Pentru a va proteja confidentialitatea datelor si a informațiilor personale pe care le transmiteți prin utilizarea acestui site web, vom mentine garanții fizice, tehnice și administrative. Actualizam si testam tehnologia noastra de securitate in mod continuu. Restrictionam accesul la datele dvs. personale doar acelor angajați care trebuie sa stie acele informații pentru a va oferi beneficii sau servicii. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importanta confidentialitatii si mentinerea confidentialitatii si securității informațiilor dvs.

Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina si pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere in conformitate cu politica noastra privind incalcarea datelor cu caracter personal. În cazul în care se constata ca scurgerea poate duce la vatamari fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu, discriminare, furt de identitate, frauda sau pierdere financiara), va vom contacta fara întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplina cooperare cu Autoritatea competenta de supraveghere.

16. Modificări ale politicii privind confidentialitatea

Este posibil sa actualizam din cand in cand acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web.

Avand in vedere că legile privind protecția datelor cu caracter personal, interpretarile organelor de stat, recomandările autorităților de supraveghere se schimba și se imbunatatesc din cand in cand, este posibil ca aceasta notificare privind confidențialitatea și condițiile de utilizare să se schimbe și ea. Ne rezervam dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fără notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidentialitate va fi afișată pe aceasta pagina, astfel incat sa fiți conștienți de politicile noastre. Dispozițiile conținute în prezentul document înlocuiesc toate anunturile sau declarațiile anterioare privind practicile noastre de confidențialitate și termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui site web.

17. Site-urile terte parti

Acest site poate include hyperlinkuri si detalii despre site-urile web ale unor terte parti. Nu avem niciun control și nu suntem responsabili pentru politicile și practicile de confidentialitate ale unor terte parti.

18. Despre cookie-uri

Așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colecteaza automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunătăți acest site web și, datorită acestei îmbunătățiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor nostri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizata pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendintele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site și pentru a colecta informații demografice, pentru a ne ajuta sa înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

Acest site utilizează, de asemenea, cookie-uri. Pentru mai multe detalii privind cookie-urile, va rugam sa accesati Politica Cookies

19. Securitatea site-ului

Nu putem garanta ca transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. În consecința, nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți și înțelegeți ca orice informație pe care o transferati către COMEDYBOX SRL se face pe propriul dvs. risc. Cu toate acestea, Operatorul folosește măsuri de securitate a site-ului în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile și listele de corespondență. Aceste măsuri includ măsuri tehnice, procedurale, de monitorizare și de urmarire destinate sa protejeze datele de folosirea incorectă, accesul neautorizat sau dezvaluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.

Suntem conștienți ca pot apărea incidente de utilizare greșită sau incursiuni neautorizate de program, aceasta fiind pe aproape fiecare site web. În aceste situații, obiectivele noastre sunt sa ne mișcăm repede pentru a izola problema, pentru a asigura sau restabili functionalitatea corespunzatoare și pentru a minimiza neplacerile utilizatorilor nostri. Dacă este necesar, COMEDY BOX S.R.L va notifica autoritățile competente despre aceste incidente de utilizare incorectă sau incursiune neautorizata pe site-urile sale.

20. Întrebări, nelamuriri, reclamatii

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile dvs. personale sau dacă doriți sa va exercitati drepturile sau aveti nelamuriri sau reclamații, va rugam sa ne contactați prin trimiterea unui e-mail la responsabilul pentru protectia datelor la support@comedybox.ro

Totodată, ne puteți trimite o solicitare în acest sens și în format scriptic, la adresa sediului societății.

Pentru a vă actualiza sau a corecta datele dvs. personale, va rugam sa contactați responsabilul pentru protectia datelor la support@comedybox.ro

logo

ComedyBox © 2023 | Toate drepturile rezervate. Made by 1023megabytes