TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A PLATFORMEI COMEDYBOX

actualizat la 12.12.2023

1. Despre serviciul video ComedyBox

ComedyBox este o platformă care pune la dispoziția utilizatorilor ei conținut video live și înregistrat în sistem de abonament. Abonații vor avea la dispoziție conținut video ale celor mai importante marca ComedyBox și a partenerilor.

2. Conținutul ComedyBox

Accesul la conținutul ComedyBox se face exclusiv pe bază de abonament achitat. Conținutul ComedyBox vă fi disponibil tuturor abonaților platformei. Conținutul comedybox.ro va fi oferit abonaților doar cu scop informațional și pentru uz personal și nu poate fi folosit, copiat, reprodus, distribuit, transmis, expus, vândut, licențiat cu alte scopuri și fără a avea în prealabil consimțământul scris expres al Comedy BOX S.R.L. COMEDY BOX S.R.L își rezervă/deține toate drepturile de proprietate intelectuală și industriale pentru acest site și pentru conținutul acestuia. Sunteți de acord a nu vă angaja în utilizarea, copierea sau distribuirea materialelor postate pe comedybox.ro pe site-urile unei terțe părți în interes comercial.

3. Drepturi de autor

Conținutul ComedyBox - identificat că text, material video, material audio existente pe ComedyBox, baze de date și coduri de programare - este protejat de drepturi de autor. Folosirea neautorizată a oricărei părți a platformei, incluzând, dar nelimitat la reproducerea și /sau distribuirea fără permisiunea anterioară consimțământul scris prealabil al COMEDY BOX S.R.L, a conținutului platformei vă atrage răspunderea penală și civilă a persoanelor responsabile. În acest context precizăm cu titlu de exemplu anumite prevederi legale incidente în materie, extrase din Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe:

Art. 194
“Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă punerea la dispoziția publicului, inclusiv prin internet ori prin alte rețele de calculatoare, fără drept, a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe ori de drepturi sui-generis ale fabricanţilor de baze de date sau a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel încât publicul să le poată accesa în orice loc sau în orice moment ales în mod individual.”

Art. 196
(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă următoarele fapte comise fără autorizarea sau consimțământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege:

  1. reproducerea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;
  2. distribuirea, închirierea sau importul pe piața internă al operelor ori al produselor purtătoare de drepturi conexe, altele decât mărfurile-pirat;
  3. radiodifuzarea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;
  4. retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;
  5. realizarea de opere derivate;
  6. fixarea, în scop comercial, a interpretărilor sau a execuțiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune.

(2) Prin produse purtătoare de drepturi conexe se înțelege interpretările sau execuțiile artistice fixate, fonogramele, videogramele și propriile emisiuni ori servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune și de televiziune.”

4. Conturile ComedyBox

Pentru a accesa conținutul vă trebui să vă creați un cont ComedyBox. Nu folosiți niciodată un alt cont fără permisiune. Când vă creați un cont, trebuie să furnizați informații corecte și complete. Sunteți unic răspunzător pentru activitatea care se produce în contul dvs. și de păstrarea în siguranță a parolei contului. Dacă veți constata orice breșă de securitate sau acces neautorizat în contul dvs. vă rugăm să notificați ComedyBox imediat la următoarea adresă de e-mail: support@comedybox.ro. COMEDY BOX S.R.L nu va fi răspunzător pentru pierderile cauzate de utilizarea neautorizată a contului dvs. Nu pot fi utilizate două sau mai multe dispozitive simultan cu același profil de utilizator. Orice alt dispozitiv care accesează conținutul ComedyBox simultan cu un altul va determina oprirea furnizării conținutului către dispozitivul care a accesat primul platforma cu profilul respectiv. Pe un cont va fi disponibilă crearea a 3 profile ce poate fi accesat de maxim un device în același timp.

5. Utilizarea generală a platformei - Permisiuni și restricții

COMEDY BOX S.R.L prin prezentul vă garantează permisiunea de a accesa și utiliza platforma ComedyBox conform celor stabilite în prezenții Termeni și Condiții de Utilizare, cu condiția ca: Conveniți să nu copiați si distribuiți în nici un alt mediu nicio parte din platforma ComedyBox fără autorizarea scrisă prealabilă a COMEDY BOX S.R.L. Conveniți să nu alterați sau modificați nicio parte din platforma ComedyBox, inclusiv și fără a se limita la ComedyBox sau oricare din tehnologiile conexe

Conveniți să nu utilizați platforma, inclusiv ComedyBox.ro, și conținutul în niciun scop comercial, fără autorizarea scrisă prealabilă a COMEDY BOX S.R.L. Interzicerea utilizării în scop comercial include oricare dintre următoarele acțiuni, cu titlu exemplificativ, efectuate fără aprobarea expresă a COMEDY BOX S.R.L: Vânzarea accesului către ComedyBox sau serviciile sale conexe către alt website; Utilizarea ComedyBox.ro sau a serviciilor sale conexe, pentru scopul principal de a obține publicitate sau venituri din subscripții; Orice utilizare a website-ului sau a serviciilor conexe pe care ComedyBox.ro le găsește, la libera să discreție, să utilizeze resursele ComedyBox.ro cu efect de concurență sau de înlocuire a pieței pentru ComedyBox și/sau a conținutului ComedyBox.

6. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, utilizatorul își dă acordul pentru efectuarea automată a plăților prin preluarea directă din contul de card sau prin înscriere pe factura de telefonie mobilă și declară că plata este făcută în numele sau/și că are dreptul să folosească modalitatea de plată respectivă.

Pentru orice plată a abonamentului ComedyBox, utilizatorul declară că are peste 16 ani și este titularul de drept al instrumentului de plată folosit.

ComedyBox nu este responsabil pentru orice reclamații legate de utilizarea incorectă sau de către alte persoane în afara titularului a mijloacelor de plată, pentru consumarea resurselor de plată ale utilizatorilor și nu poate returna fonduri contului dacă utilizatorul a realizat o achiziție eronată.

7. Garanția condițiilor de utilizare

Veți utiliza platforma ComedyBox cu bună-credință. La nivel permis de lege, COMEDY BOX S.R.L, angajații si colaboratorii, nu-și asumă nici o garanție, expresă sau implicită, cu privire la platforma ComedyBox și la utilizarea acesteia.

ComedyBox nu face nici o declarație și nici o garanție cu privire la acuratețea și integralitatea conținutului platformei și nu își asumă nici o obligație sau responsabilitate pentru nicio: Eroare, greșeală, sau inadvertență de conținut;

Vătămare personală sau a proprietății, de orice natură, care rezultă din accesarea și utilizarea platformei ComedyBox.ro;

Orice acces către sau utilizare a serverelor noastre securizate și/sau oricare și toate informațiile personale și/sau informațiile financiare stocate în acesta;

Oricare erori (bugs), viruși, troieni, sau altele similare care ar putea fi transmise către sau prin platforma de către terțe părți;

Oricare erori sau pentru oricare pierdere sau pagubă de orice fel petrecută că rezultat al utilizării oricărui conținut postat, trimis prin email, transmis, sau în altfel făcut disponibil prin platforma ComedyBox. COMEDY BOX S.R.L nu garantează, certifică sau nu-și asumă responsabilități pentru niciun produs sau serviciu, promovat sau oferit de către o terță parte prin ComedyBox sau oricare site legat sau (hyperlinked) sau menționat în oricare sau material publicitar, iar COMEDY BOX S.R.L nu vă fi parte în sau în nici un fel răspunzătoare pentru monitorizarea nici unei tranzacții între dvs. și o terță parte furnizoare de servicii. În achiziționarea unui produs sau serviciu prin sau în oricare mediu, trebuie să apelați la cel mai bun raționament și să acordați atenție corespunzătoare.

8. Înregistrare și date cu caracter personal

Înregistrarea că abonat ComedyBox se vă putea face prin intermediul site-ului www.ComedyBox.ro sau prin intermediul aplicațiilor pentru telefoane mobile ce rulează sistemele de operare iOS sau Android.

COMEDY BOX S.R.L este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu adresa de corespondență în Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Strada Libertăţii, Nr. 4, Tarla 44, Parcela 337, Bloc M5, Etaj 6, Ap. 602, Judet Ilfov înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov sub nr. J23/7106/26.10.2023, având CUI 49011215 (în continuare denumită „Societatea”).

Prelucrarea necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract. Prin achiziționarea de produse prin intermediul acestui website, sunteți de acord să deveniți parte la un contract, ale cărui Termeni și condiții sunt prevăzute, în conformitate cu legislația privind încheierea contractelor la distanță, aici. În acest caz, datele dumneavoastră personale, cum ar fi numele complet, datele de contact, adresa, datele cărții de identitate, detaliile de plată (dacă plătiți online) vor fi prelucrate de către Societate în următoarele scopuri: în vederea încheierii contractului privind produsul achiziționat de pe site-ul nostru, pentru a vă confirma primirea comenzii și expedierea produsului, pentru a expedia produsul la adresa indicată de dumneavoastră, pentru a încasa prețul produsului achiziționat sau vom păstra datele dumneavoastră atunci când doriți să returnați produsul achiziționat, în acord cu Termenii și condițiile contractuale generale. De asemenea, puteți gestiona datele dumneavoastră personale în contul dumneavoastră personal aici.

Prelucrarea în temeiul consimțământului clientului. Datele dumneavoastră constând în nume, prenume, e-mail, număr telefon și informațiile comunicate în mod voluntar în cuprinsul mesajului dumneavoastră, furnizate de dumneavoastră prin intermediul acestui formular, sunt necesare pentru a vă putea crea contul de utilizator. De asemenea, datele pot fi utilizate de Societate și pentru comunicarea cu dumneavoastră prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent în legătură cu activitatea noastră, prin transmiterea de newsletter, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele și tehnologiile Societății, precum și despre evenimente și proiecte ale Societății sau pentru sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități ori evenimente promoționale („marketing general”). De asemenea, Societatea poate utiliza preferințele dumneavoastră decurgând din activitatea pe site-ul nostru, pentru a vă comunica informații cu privire la servicii, produse, evenimente, campanii sau alte activități similare preferințelor dumneavoastră („marketing targetat”). Pentru aceste scopuri, ne bazăm pe temeiul consimțământului dumneavoastră exprimat în acest sens.

În ceea ce privește comunicările legate de marketing menționate mai sus, vă vom transmite informațiile respective doar după ce ați selectat această opțiune de a participa și vă vom oferi posibilitatea de a nu mai participa în orice moment, în cazurile în care nu doriți să mai primiți comunicări legate de marketing din partea noastră.

Puteți alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing/ newsletter în orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente. De asemenea, în vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, puteți să ne transmiteți un e-mail la support@comedybox.ro. Pentru a nu mai primi materiale adaptate preferințelor dumneavoastră, vă rugăm să consultați Politica Cookie, pe care o găsiți aici.

Că regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Societatea nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și vă lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, Societatea va proceda în continuare la prelucrarea respectivă și vă va informa în acest sens.

Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia.

Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să vă afecteze sau să creeze profiluri ale dumneavoastră, cu excepția celor menționate prin Politica Cookie, pe care o puteți citi aici

Destinatarii datelor: Datele dumneavoastră sunt colectate prin intermediul website-ului curent și pot fi dezvăluite către persoanele noastre împuternicite în principal prestatori de servicii sau colaboratori ai Societății, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile permise prin prezenta, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre. În cazul colaborării cu persoanele împuternicite, Societatea vă păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și se vă asigura că persoanele împuternicite folosesc măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, în conformitate cu legea aplicabilă, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele dumneavoastră nu vor fi dezvăluite către alte state.

Durata stocării: Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise prin prezenta sau până la momentul când vă retrageți consimțământul. Că regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Societatea nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către Societate a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță. Cu excepția cazului în care ne solicitați în mod expres să stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiție fără perioadă de păstrare, formularele vor fi distruse și datele cu caracter personal vor fi șterse în termen de maximum 3 ani de la data la care au fost colectate.

Drepturile clientului: Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor. Societatea vă lua în considerare orice solicitări sau plângeri primite din partea dumneavoastră și vă vom transmite un răspuns imediat ce vă fi posibil, însă nu mai târziu de 1 (una) lună de la primirea cererii. De asemenea, aveți dreptul de a adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București.

9. Mesaje ComedyBox și Sponsorizare

Abonații platformei ComedyBox pot primi notificări cu informații de conținut de la ComedyBox sau de la partenerii platformei.

10. Necesar tehnic

Pentru uz neîntrerupt al conținutului video al platformei ComedyBox sunt necesare următoarele dotări tehnice: Calculator PC sau laptop, minim Pentium, viteză 3Ghz, 2GB RAM, placă de sunet, placă video cu accelerare, sistem de operare minim Windows Vista sau mai nou, browser de internet versiune actualizată la zi.

Sistemul trebuie să fie conectat la internet la o viteză de cel puțin 5Mbps, acces dedicat și garantat. Pentru a vizualiza materialele video la o calitate ridicată este necesară o conexiune la internet de minim 10Mbps, acces dedicat și garantat. Vă rugăm aveți în vedere că majoritatea conexiunilor internet rezidențiale sunt conexiuni de tip "best-effort", conexiuni la care viteza comunicată este doar viteza maximă ce poate fi atinsă teoretic și nu viteaza standard de acces la internet.

ComedyBox nu poate garanta funcționarea serviciului pe toate calculatoarele având în vedere posibilitatea intervenției utilizatorilor asupra configurației software și hardware a calculatoarelor respective. În aceste situații facem tot posibilul în a asista utilizatorii prin intermediul serviciului de suport disponibil între orele 08:00 - 22:00 pe site-ul comedybox.ro sau la adresa de email

11. Prețul

Platforma ComedyBox pune la dispoziția abonaților săi mai multe tipuri de abonament, cu reînnoirea automată lunară, la 6 luni sau la 12 luni, care permit acces la tot conținutul video al platformei.

Prețul abonamentului lunar, este în cuantum de 7 Euro (TVA inclus). Plata se va face în lei la cursul de schimb valutar practicat de procesatorul de plăți la data efectuării plății.

Plata în avans pentru mai multe luni - pachet abonament 12 luni. ComedyBox oferă opțiunea de plată în avans pentru mai multe luni de abonament, respectiv pentru perioada de 12 luni doar la plata directă prin CARD/DEBIT DIRECT efectuată EXCLUSIV din versiunea de browser [site], din contul utilizatorului. Prețul pachetului de 12 luni va fi 70 EUR/Euro cu TVA inclus (redus de la 84 EUR/Euro adica, 7 EUR/Euro x 12 luni). Orice modificare legată de data limită până la care este valabilă promoția se vă face prin actualizarea prezentului document.

Pentru 12 luni, plata se va face în lei la cursul de schimb valutar practicat de procesatorul de plăți la data efectuării plății și în scurt timp după inițierea și confirmarea plății utilizatorul va primi un email de confirmare a sumei achitate (sub rezerva introducerii unei adrese de email valide).

Pachetul de 12 luni se va prelungi automat pentru o perioadă similară de timp (12 luni), dacă respectivul abonament nu este reziliat cu până la 48 de ore înainte de data afișată în cont ca limită a perioadei deja achitate (data expirării abonamentului inițial). În cazul în care, din varii motive, utilizatorul decide să renunțe la noua perioadă deja achitată dacă abonamentul va fi fost prelungit poate solicita închiderea abonamentului iar acesta se va închide automat la data cand urmatoarea plata ar fi trebuit făcută. ComedyBox nu oferă rambursări.

Orice modificare a prețului acestor pachete se va face cu informarea prealabilă a titularilor de abonamente, într-un termen rezonabil, dar nu mai puțin de 10 zile înainte de data prelungirii.

12. Modalități de plată:

Plata prin card: La începutul fiecărei luni de abonament plata se face automat din contul de card al abonatului platformei ComedyBox (recurentă). Accesul la conținutul ComedyBox va fi restricționat în cazul în care, la taxarea recurentă, nu există disponibilități bănești în contul abonatului.

Renunțarea la abonament

Pentru abonamentele plătite prin card bancar, renunțarea la abonament se poate face oricând, cu click pe butonul de Renunțare Abonament din cadrul paginii de cont. ComedyBox nu oferă rambursări.

13. Dreptul de retragere din contract

Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că în cazul în care furnizarea serviciului de conținut digital a început cu acordul prealabil expres al utilizatorilor (este considerat „acord prealabil expres” acceptarea Termenii și Condiții de Utilizare și efectuarea plății) aceștia NU beneficiază de dreptul de retragere din contract și, în consecință, nu vor avea dreptul de a solicita rambursarea contravalorii abonamentului achitat.

Reclamații

Reclamațiile trebuie să fie trimise în scris în 48 de ore de la apariția problemei prin e-mail lacu support@comedybox.ro. Utilizatorului i se va oferi timp suplimentar pentru accesarea conținutului cumpărat în cazul în care se constată plângerea de nefuncționare a platformei este îndreptățită.

14. Încălcarea Termenilor și Condițiilor

Dacă se încalcă Termenii și Condițiile de Utilizare, COMEDY BOX S.R.L își rezervă dreptul, fără notificare prealabilă, de a suspenda sau de a anula orice cont. Anularea contului din cauza acestei nerespectări nu dă dreptul userului la restituirea abonamentului.

15. Modificarea regulilor

ComedyBox își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile acestei platforme în orice moment, fără notificare prealabilă. Modificările esențiale vor fi aduse la cunoștință utilizatorilor prin e-mail sau. Aceste reguli sunt valabile din data de 12 Decembrie 2023.

16. Suport

Echipa ComedyBox pune la dispoziția utilizatorilor adresa de email support@comedybox.ro și chat-ul din website pentru întrebări și suport.

17. Acceptare

Folosirea platformei www.comedybox.ro se va supune "TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR DE UTILIZARE". Prin folosirea platformei, utilizatorii declară că au luat la cunoștință. "Termenii și condițiile de utilizare", le acceptă, le înțeleg și le respectă pe deplin.

logo

ComedyBox © 2024 | Toate drepturile rezervate. Made by 1023megabytes